Worden wie je bent…

Burnout coaching


Burnout is een verschijnsel waarbij iemand niet meer kan functioneren als gevolg van “een chronische psychische uitputting”. De oorzaak bevat eigenlijk vrijwel altijd een werkgerelateerd element.

Het niet meer kunnen functioneren uit zich in dramatische gevallen zowel mentaal als fysiek: iemand is dan eigenlijk de regie over zichzelf kwijt.

Hoe een burnout te herkennen, voorkomen en ( als het niet anders kan) hoe er van te herstellen vraagt altijd om een op de persoon afgestemde begeleiding.

Een burnout ontstaat vaak als gevolg van een langdurige onbalans tussen werk en prive, die voortdurende stress tot gevolg heeft. In een begeleidingstraject komen daarom vrijwel altijd de volgende thema’s terug:

  • Balans werk/prive
  • Persoonlijkheids- en gedragseigenschappen
  • Stress-gevoeligheid
  • Stress-veroorzakende zaken (zgn. “stressoren”)
  • Stress-reductie
  • Belemmerende overtuigingen / gedachtenpatronen
  • Effectief en alternatief gedrag

Voor vragen m.b.t. stress gerelateerde klachten en burnout en de mogelijkheden tot begeleiding: neemt u contact op.

In mijn werkwijze ga ik uit van de benaderingen uit de Cognitieve Therapie, aangevuld met stress-reducerende technieken, waaronder MBCT en Hartritme-Coherentie.

Q-Track Consultancy

Gulden Akker 28
5087 LE Diessen

t: +31 (0)6 2423 6071
e: info@qtr.nl

© Q-Track Consultancy | Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites